ALLWEST PLANT HIRE ELLENBROOK SPEEDWAY RESULTS 20/08/2023

by | Aug 21, 2023 | Results, WA

2023 TOM GREEN MEMORIAL GOLD CUP FOR JUNIOR SEDANS

New Stars

Heat One, 10 laps: 1. W57 Riley Bain, 2. W49 Levi Jenkins, 3. W33 Matilda Hull, 4. W45 Baidyn Matthews, 5. W94 Ryder Nedelkovski, 6. W23 Zahara Van Der Mey, 7. W20 Wyatt Van Der Mey, 8. W18 Reuben Walsh, 9. W151 James Smith, 10. W5 Lucas Stevens, 11. W65 Kiara Fitzgerald, 12. W74 Maison Russell, 13. W66 Stix Owen.

RESULT

1. W94 Ryder Nedelkovski, 2. W5 Lucas Stevens, 3. W18 Reuben Walsh, 4. W20 Wyatt Van Der Mey, 5. W23 Zahara Van Der Mey, 6. W57 Riley Bain, 7. W33 Matilda Hull, 8. W49 Levi Jenkins (9), 9. W151 James Smith (9), 10. W74 Maison Russell (9), 11. W66 Stix Owen (7), 12. W45 Baidyn Matthews (7), 13. W65 Kiara Fitzgerald (5). Total Time: 4.17.719. Winning Margin: 9.745. Fastest Lap: 25.001 W5 Lucas Stevens.

Heat Two, 10 laps: 1. W011 Charlie Scott, 2. W14 Alyssa Whittington, 3. W78 Patrick Menghini, 4. W62 Addison Walsh, 5. W17 Xavier Crowe, 6. W34 Isabella Nylander, 7. W95 Lara Edwards, 8. W7 Madison McDonald, 9. W22 Logan Dean, 10. W38 Tia Amato, 11. W77 Zak Robson, 12. W75 Jamie Comley.

RESULT

1. W011 Charlie Scott, 2. W62 Addison Walsh, 3. W95 Lara Edwards, 4. W22 Logan Dean, 5. W17 Xavier Crowe, 6. W38 Tia Amato, 7. W75 Jamie Comley, 8. W78 Patrick Moroney, 9. W7 Madison McDonald (9), 10. W77 Zak Robson (9), 11. W14 Alyssa Whittington (7). DNF: W34 Isabella Nylander (7). Total Time: No Time. Winning Margin: 4.336. Fastest Lap: 23.826 W011 Charlie Scott.

Heat Three, 10 laps: 1. W5 Lucas Roberts, 2. W22 Logan Dean, 3. W18 Reuben Walsh, 4. W95 Lara Edwards, 5. W23 Zahara Van Der Mey, 6. W17 Xavier Crowe, 7. W45 Baidyn Matthews, 8. W78 Patrick Menghini, 9. W49 Levi Jenkins, 10. W011 Charlie Scot, 11. W74 Maison Russell, 12. W77 Zak Robson.

RESULT

1. W5 Lucas Stevens, 2. W78 Patrick Menghini, 3. W22 Logan Dean, 4. W23 Zahara Van Der Mey, 5. W18 Reuben Walsh, 6. W77 Zak Robson, 7. W74 Maison Russell, 8. W17 Xavier Crowe (7), 9. W49 Levi Jenkins (9), 10. W45 Baidyn Matthews (8). DNF: W95 Lara Edwards (2), W011 Charlie Scott (1). Total Time: No Time. Winning Margin: 3.914. Fastest Lap: 23.560 W5 Lucas Stevens.

Heat Four, 10 laps: 1. W38 Tia Amato, 2. W151 James Smith, 3. W7 Madison McDonald, 4. W20 Wyatt Van Der Mey, 5. W34 Isabella Nylander, 6. W94 Ryder Nedelkovski, 7. W62 Addison Walsh, 8. W33 Matilda Hull, 9. W14 Alyssa Whittington, 10. W57 Riley Bain, 11. W75 Jamie Comley, 12. W65 Kiara Fitzgerald, 13. W66 Stix Owen.

RESULT

1. W94 Ryder Nedelkovski, 2. W20 Wyatt Van Der Mey, 3. W75 Jamie Comley, 4. W38 Tia Amato, 5. W7 Madison McDonald, 6. W34 Isabella Nylander, 7. W62 Addison Walsh, 8. W57 Riley Bain, 9. W33 Matilda Hull, 10. W151 James Smith, 11. W14 Alyssa Whittington (9), 12. W66 Stix Owen (6), 13. W65 Kiara Fitzgerald (6). Total Time: No Time. Winning Margin: 2.893. Fastest Lap: 23.379 W94 Ryder Nedelkovski.

Heat Five, 10 laps: 1. W7 Madison McDonald, 2. W5 Lucas Roberts, 3. W151 James Smith, 4. W78 Patrick Menghini, 5. W38 Tia Amato, 6. W34 Isabella Nylander, 7. W18 Reuben Walsh, 8. W011 Charlie Scott, 9. W94 Ryder Nedelkovski, 10. W20 Wyatt Van Der Mey, 11. W74 Maison Russell, 12. W75 Jamie Comley, 13. W66 Stix Owen.

RESULT

1. W011 Charlie Scott, 2. 78 Patrick Menghini, 3. W34 Isabella Nylander, 4. W75 Jamie Comley, 5. W94 Ryder Nedelkovski, 6. W20 Wyatt Van Der Mey, 7. W5 Lucas Stevens, 8. W18 Reuben Walsh, 9. W38 Tia Amato, 10. W7 Madison McDonald, 11. W74 Maison Russell, 12. W151 James Smith. DNS: W66 Stix Owen. Total Time: 4.05.645. Winning Margin: 2.074. Fastest Lap: 23.850 W75 Jamie Comley.

Heat Six, 10 laps: 1. W22 Logan Dean, 2. W62 Addison Walsh, 3. W17 Xavier Crowe, 4. W33 Matilda Hull, 5. W23 Zahara Van Der Mey, 6. W95 Lara Edwards, 7. W57 Riley Bain, 8. W14 Alyssa Whittington, 9. W45 Baidyn Matthews, 10. W49 Levi Jenkins, 11. W77 Zak Robson, 12. W65 Kiara Fitzgerald.

RESULT

1. W95 Lara Edwards, 2. W22 Logan Dean, 3. W17 Xavier Crowe, 4. W23 Zahara Van Der Mey, 5. W62 Addison Walsh, 6. W33 Matilda Hull, 7. W57 Riley Bain, 8. W14 Alyssa Whittington (9), 9. W49 Levi Jenkins (9), 10. W45 Baidyn Matthews (8), 11. W65 Kiara Fitzgerald (7). DNF: W77 Zak Robson (8). Total Time: No Time. Winning Margin: 1.546. Fastest Lap: 23.664 W95 Lara Edwards.

Feature, 20 laps: 1. W94 Ryder Nedelkovski, 2. W011 Charlie Scott, 3. W5 Lucas Stevens, 4. W22 Logan Dean, 5. W95 Lara Edwards, 6. W78 Patrick Menghini, 7. W20 Wyatt Van Der Mey, 8. W62 Addison Walsh, 9. W75 Jamie Comley, 10. W23 Zahara Van Der Mey, 11. W18 Reuben Walsh, 12. W17 Xavier Crowe, 13. W34 Isabella Nylander, 14. W38 Tia Amato, 15. W57 Riley Bain, 16. W33 Matilda Hull, 17. W7 Madison McDonald, 18. W77 Zak Robson, 19. W49 Levi Jenkins, 20. W74 Maison Russell, 21. W14 Alyssa Whittington, 22. W151 James Smith, 23. W45 Baidyn Matthews, 24. W66 Stix Owen.

RESULT

1. W94 Ryder Nedelkovski, 2. W75 Jamie Comley, 3. W20 Wyatt Van Der Mey, 4. W74 Maison Russell, 5. W23 Zahara Van Der Mey, 6. W14 Alyssa Whittington (18). DNF: W38 Tia Amato (18), W011 Charlie Scott (18), W95 Lara Edwards (18), W57 Riley Bain (18), W7 Madison McDonald (16), W33 Matilda Hull (16), W45 Baidyn Matthews (10), W22 Logan Dean (13), W5 Lucas Stevens (13), W78 Patrick Menghini (13), W65 Kiara Fitzgerald (7), W18 Reuben Walsh (0), W17 Xavier Crowe (0), W49 Levi Jenkins (0), W151 James Smith (0), W62 Addison Walsh (0). DQ: W34 Isabella Nylander. DNS: W66 Stix Owen, W77 Zak Robson. Total Time: No Time. Winning Margin: 1.016. Fastest Lap: 23.379 W011 Charlie Scott.

Top Stars

Heat One, 10 laps: 1. W08 Tyler Scott, 2. W31 Jesse James Samuels, 3. W23 Wade Rhodes, 4. W24 Chloe Lawton, 5. W10 Mitch Binning, 6. W18 Harrison Beres, 7. W29 Thomas Host, 8. N1 Jaiden Santin, 9. W81 Oscar Amato, 10. W74 Locky Comley, 11. W188 Jacob Hill, 12. W52 Joel Bowman, 13. W112 Jake Fisher, 14. W78 Colby Bosley, 15. W83 Kai Leeson.

RESULT

1. W31 Jesse James Samuels, 2. N1 Jaiden Santin, 3. W74 Locky Comley, 4. W83 Kai Leeson, 5. W112 Jake Fisher, 6. W18 Harrison Beres, 7. W81 Oscar Amato, 8. W188 Jacob Hill, 9. W52 Joel Bowman. DNF: W78 Colby Bosley (9), W10 Mitch Binning (8), W24 Chloe Lawton (2), W23 Wade Rhodes (1), W29 Thomas Host (1). DNS: W08 Tyler Scott. Total Time: No Time. Winning Margin: 0.338. Fastest Lap: 22.839 W74 Locky Comley.

Heat Two, 10 laps: 1. W34 Baxter Trouchet, 2. W222 Kaden Harrison, 3. W56 Noah Bain, 4. W666 Sophie Goodwin, 5. W606 Jackson Goodwin, 6. W61 Syarra Parry, 7. W144 Luke Martin, 8. W5 Jesse Hamon, 9. W88 Mackenzie Silver, 10. W82 Sophie Amato, 11. W199 Jaxon Buszan, 12. W9 Levi Whittington, 13. W12 Makayla Steele, 14. W22 Zak Turner.

RESULT

1. W606 Jackson Goodwin, 2. W5 Jesse Hamon, 3. W56 Noah Bain, 4. W34 Baxter Trouchet, 5. W199 Jaxon Buszan, 6. W222 Kaden Harrison, 7. W22 Zak Turner, 8. W666 Sophie Goodwin, 9. W61 Syarra Parry, 10. W88 Mackenzie Silver, 11. W9 Levi Whittington, 12. W12 Mikayla Steele. DNF: W82 Sophie Amato (6), W144 Luke Martin (1). Total Time: 3.53.593. Winning Margin: 1.378. Fastest Lap: 22.733 W606 Jackson Goodwin.

Heat Three, 10 laps: 1. W22 Zak Turner, 2. W83 Kai Leeson, 3. W9 Levi Whittington, 4. W112 Jake Fisher, 5. W82 Sophie Amato, 6. W188 Jacob Hill, 7. W5 Jesse Hamon, 8. W81 Oscar Amato, 9. W61 Syarra Parry, 10. W29 Thomas Host, 11. W666 Sophie Goodwin, 12. W10 Mitch Binning, 13. W222 Kaden Harrison, 14. W23 Wade Rhodes, 15. W08 Tyler Scott.

RESULT

1. W112 Jake Fisher, 2. W5 Jesse Hamon, 3. W83 Kai Leeson, 4. W08 Tyler Scott, 5. W222 Kaden Harrison, 6. W9 Levi Whittington, 7. W82 Sophie Amato, 8. W10 Mitch Binning, 9. W23 Wade Rhodes. DNF: W188 Jacob Hill (5), W29 Thomas Host (2), W22 Zak Turner (0), W81 Oscar Amato (0), W61 Syarra Parry (0), W666 Sophie Goodwin (0). Total Time: No Time. Winning Margin: 1.232. Fastest Lap: 22.962 W112 Jake Fisher.

Heat Four, 10 laps: 1. W12 Makayla Steele, 2. W78 Colby Bosley, 3. W199 Jaxon Buszan, 4. W52 Joel Bowman, 5. W88 Mackenzie Silver, 6. W74 Locky Comley, 7. W144 Luke Martin, 8. N1 Jaiden Santin, 9. W606 Jackson Goodwin, 10. W18 Harrison Beres, 11. W56 Noah Bain, 12. W24 Chloe Lawton, 13. W34 Baxter Trouchet, 14. W31 Jesse James Samuels.

RESULT

1. N1 Jaiden Santin, 2. W660 Jackson Goodwin, 3. W18 Harrison Beres, 4. W31 Jesse James Samuels, 5. W34 Baxter Trouchet, 6. W56 Noah Bain, 7. W199 Jaxon Buszan, 8. W74 Locky Comley, 9. W52 Joel Bowman. DNF: W78 Colby Bosley (7), W12 Mikayla Steele (3), W88 Mackenzie Silver (3), W144 Luke Martin (0). DNS: W24 Chloe Lawton. Total Time: No Time. Winning Margin: 1.530. Fastest Lap: 22.615 N1 Jaiden Santin.

Heat Five, 10 laps: 1. W08 Tyler Scott, 2. W81 Oscar Amato, 3. W83 Kai Leeson, 4. W56 Noah Bain, 5. W18 Harrison Beres, 6. W22 Zak Turner, 7. W10 Mitch Binning, 8. N1 Jaiden Santin, 9. W666 Sophie Goodwin, 10. W188 Jacob Hill, 11. W12 Makayla Steele, 12. W144 Luke Martin, 13. W78 Colby Bosley, 14. W52 Joel Bowman, 15. W74 Locky Comley.

RESULT

1. N1 Jaiden Santin, 2. W18 Harrison Beres, 3. W08 Tyler Scott, 4. W74 Locky Comley, 5. W83 Kai Leesons, 6. W10 Mitch Binning, 7. W56 Noah Bain, 8. W22 Zak Turner, 9. W666 Sophie Goodwin, 10. W52 Joel Bowman, 11. W188 Jacob Hill. DNF: W81 Oscar Amato (7), W78 Colby Bosley (3). DNS: W12 Mikayla Steele, W144 Luke Martin. Total Time: No Time. Winning Margin: 0.781. Fastest Lap: 22.915 N1 Jaiden Santin.

Heat Six, 10 laps: 1. W222 Kaden Harrison, 2. W31 Jesse James Samuels, 3. W82 Sophie Amato, 4. W606 Jackson Goodwin, 5. W199 Jaxon Goodwin, 6. W112 Jake Fisher, 7. W29 Thomas Host, 8. W34 Baxter Trouchet, 9. W24 Chloe Lawton, 10. W88 Mackenzie Silver, 11. W5 Jesse Hamon, 12. W61 Syarra Parry, 13. W23 Wade Rhodes, 14. W9 Levi Whittington.

RESULT

1. W31 Jesse James Samuels, 2. W606 Jackson Goodwin, 3. W199 Jaxon Buszan, 4. W222 Kaden Harrison, 5. W112 Jake Fisher, 6. W34 Baxter Trouchet, 7. W5 Jesse Hamon, 8. W9 Levi Whittington, 9. W23 Wade Rhodes, 10. W61 Syarra Parry, 11. W88 Mackenzie Silver, 12. W82 Sophie Amato, 13. W24 Chloe Lawton. DNF: W29 Thomas Host (1). Total Time: No Time. Winning Margin: 0.166. Fastest Lap: 22.805 W31 Jesse James Samuels.

B Main, 8 laps: 1. W81 Oscar Amato, 2. W82 Sophie Amato, 3. W61 Syarra Parry, 4. W78 Colby Bosley, 5. W88 Mackenzie Silver, 6. W29 Thomas Host, 7. W24 Chloe Lawton, 8. W12 Mikayla Steele, 9. W144 Luke Martin.

RESULT

1. W81 Oscar Amato, 2. W78 Colby Bosley, 3. W82 Sophie Amato, 4. W61 Syarra Parry, 5. W24 Chloe Lawton, 6. W88 Mackenzie Silver. DNS: W12 Mikayla Steele, W29 Thomas Host, W144 Luke Martin. Total Time: 3.09.082. Winning Margin: 2.965. Fastest Lap: 23.385 W81 Oscar Amato.

Feature, 20 laps: 1. N1 Jaiden Santin, 2. W606 Jackson Goodwin, 3. W31 Jesse James Samuels, 4. W5 Jesse Hamon, 5. W112 Jake Fisher, 6. W18 Harrison Beres, 7. W83 Kai Leeson, 8. W74 Locky Comley, 9. W199 Jaxon Buszan, 10. W56 Noah Bain, 11. W222 Kaden Harrison, 12. W08 Tyler Scott, 13. W34 Baxter Trouchet, 14. W10 Mitch Binning, 15. W9 Levi Whittington, 16. W22 Zak Turner, 17. W52 Joel Bowman, 18. W188 Jacob Hill, 19. W666 Sophie Goodwin, 20. W23 Wade Rhodes, 21. W81 Oscar Amato, 22. W78 Colby Bosley, 23. W82 Sophie Amato, 24. W61 Syarra Parry.

RESULT

1. N1 Jaiden Santin, 2. W199 Jaxon Buszan, 3. W606 Jackson Goodwin, 4. W10 Mitch Binning, 5. W112 Jake Fisher, 6. W83 Kai Leeson, 7. W222 Kaden Harrison, 8. W22 Zak Turner, 9. W74 Locky Comley, 10. W56 Noah Bain, 11. W34 Baxter Trouchet, 12. W08 Tyler Scott, 13. W81 Oscar Amato, 14. W78 Colby Bosley, 15. W666 Sophie Goodwin, 16. W188 Jacob Hill, 17. W9 Levi Whittington, 18. W61 Syarra Parry, 19. W23 Wade Rhodes. DNF: W5 Jesse Hamon (18), W52 Joel Bowman (18), W18 Harrison Beres (12), W31 Jesse James Samuels (10), W82 Sophie Amato (9). Total Time: No Time. Winning Margin: 0.738. Fastest Lap: 22.724 N1 Jaiden Santin.

Production Sedans

Heat One, 8 laps: 1. W181 Barry Rose, 2. W86 Wayne Leviston, 3. W91 Sean Bowen, 4. W77 Possum Lawrence, 5. W7 Tylar Main, 6. W27 Jackson Derrick, 7. W89 Morgan Melvin, 8. W138 Zach Munro, 9. W2 Murray Iwanow.

RESULT

1. W181 Barry Rose, 2. W91 Sean Bowen, 3. W86 Wayne Leviston, 4. W27 Jackson Derrick, 5. W89 Morgan Melvin, 6. W2 Murray Iwanow, 7. W77 Possum Lawrence. DNF: W7 Tylar Main (2). DNS: W138 Zach Munro. Total Time: 3.00.760. Winning Margin: 1.198. Fastest Lap: 22.344 W91 Sean Bowen.

Heat Two, 8 laps: 1. W94 Michael Moltoni, 2. W88 Alec Melvin, 3. W30 Kelly Does, 4. W5 Josh Fraser, 5. W13 Brad Mitchell, 6. W380 Bruce Bell, 7. W22 Luke Halliday, 8. W9 Ryan Mitchell, 9. W68 David Merini.

RESULT

1. W5 Josh Fraser, 2. W88 Alec Melvin, 3. W13 Brad Mitchell, 4. W9 Ryan Mitchell, 5. W94 Michael Moltoni, 6. W68 David Merini, 7. W22 Luke Halliday, 8. W380 Bruce Bell, 9. W30 Kelly Does. Total Time: 3.03.630. Winning Margin: 2.354. Fastest Lap: 22.066 W5 Josh Fraser.

Heat Three, 8 laps: 1. W27 Jackson Derrick, 2. W22 Luke Halliday, 3. W77 Possum Lawrence, 4. W13 Brad Mitchell, 5. W86 Wayne Leviston, 6. W30 Kelly Does, 7. W181 Barry Rose, 8. W94 Michael Moltoni, 9. W89 Morgan Melvin, 10. W2 Murray Iwanow.

RESULT

1. W22 Luke Halliday, 2. W181 Barry Rose, 3. W27 Jackson Derrick, 4 W89 Morgan Melvin, 5. W86 Wayne Leviston, 6. W2 Murray Iwanow, 7. W77 Possum Lawrence, 8. W30 Kelly Does, 9. W13 Brad Mitchell. DNS: W94 Michael Moltoni. Total Time: 3.01.705. Winning Margin: 1.235. Fastest Lap: 22.235 W181 Barry Rose.

Heat Four, 8 laps: 1. W9 Ryan Mitchell, 2. W7 Tylar Main, 3. W380 Bruce Bell, 4. W91 Sean Bowen, 5. W5 Josh Fraser, 6. W88 Alec Melvin, 7. W138 Zach Munro, 8. W68 David Merini.

RESULT

1. W5 Josh Fraser, 2. W88 Alec Melvin, 3. W91 Sean Bowen, 4. W9 Ryan Mitchell, 5. W68 David Merini, 6. W380 Bruce Bell. DNF: W138 Zach Munro (5). W7 Tylar Main (1). Total Time: 3.01.434. Winning Margin: 4.143. Fastest Lap: 22.500 W5 Josh Fraser.

Heat Five, 8 laps: 1. W380 Bruce Bell, 2. W94 Michael Moltoni, 3. W27 Jackson Derrick, 4. W86 Wayne Leviston, 5. W77 Possum Lawrence, 6. W88 Alec Melvin, 7. W91 Sean Bowen, 8. W89 Morgan Melvin, 9. W2 Murray Iwanow.

RESULT

1. W88 Alec Melvin, 2. W86 Wayne Leviston, 3. W91 Sean Bowen, 4. W89 Morgan Melvin, 5. W27 Jackson Derrick, 6. W77 Possum Lawrence, 7. W2 Murray Iwanow, 8. W380 Bruce Bell. DNS: W94 Michael Moltoni. Total Time: No Time. Winning Margin: 0.413. Fastest Lap: 22.725 W91 Sean Bowen.

Heat Six, 8 laps: 1. W30 Kelly Does, 2. W181 Barry Rose, 3. W13 Brad Mitchell, 4. W5 Josh Fraser, 5. W7 Tylar Main, 6. W9 Ryan Mitchell, 7. W22 Luke Halliday, 8. W138 Zach Munro, 9. W68 David Merini.

RESULT

1. W181 Barry Rose, 2. W5 Josh Fraser, 3. W22 Luke Halliday, 4. W9 Ryan Mitchell, 5. W138 Zach Munro, 6. W68 David Merini. DNF: W13 Brad Mitchell (5). DNS: W7 Tylar Main, W30 Kelly Does. Total Time: 3.01.676. Winning Margin: 1.890. Fastest Lap: 22.285 W181 Barry Rose.

Street Stocks

Heat One, 8 laps: 1. W17 Aaron Sutton, 2. W83 Stefani Ameduri, 3. W70 Mark Higgins, 4. W66 Ben Norman, 5. W56 Ethan Cooper, 6. W9 Kayne Dellar, 7. W14 Ken Macpherson, 8. W87 Bradley Brennan, 9. W210 Jayden Heelan.

RESULT

1. W14 Ken Macpherson, 2. W66 Ben Norman, 3. W17 Aaron Sutton, 4. W9 Kayne Dellar, 5. W83 Stefani Ameduri, 6. W56 Ethan Cooper, 7. W70 Mark Higgins, 8. W87 Bradley Brennan, 9. W210 Jayden Heelan (7). Total Time: No Time. Winning Margin: 1.367. Fastest Lap: 24.363 W14 Ken Macpherson.

Heat Two, 8 laps: 1. W29 Calib MacArthur, 2. W00 Sheldon Sims, 3. W77 Daniel Sutton, 4. Bradley Oldfield, 5. W4 Blake Iwanow, 6. W21 Evan Wakefield, 7. W95 Lachlan Dellar.

RESULT

1. W4 Blake Iwanow, 2. W86 Bradley Oldfield, 3. W21 Evan Wakefield, 4. W77 Daniel Sutton, 5. W95 Lachlan Dellar, 6. W29 Calib Macarthur (7), 7. W00 Sheldon Sims (7). Total Time: 3.26.445. Winning Margin: 3.433. Fastest Lap: 25.128 W4 Blake Iwanow.

Heat Three, 8 laps: 1. W87 Bradley Brennan, 2. W21 Evan Wakefield, 3. W9 Kayne Dellar, 4. W86 Bradley Oldfield, 5. W66 Ben Norman, 6. W77 Daniel Sutton, 7. W83 Stefani Ameduri, 8. W29 Calib Macarthur, 9. W210 Jayden Heelan.

RESULT

1. W9 Kayne Dellar, 2. W66 Ben Norman, 3. W77 Daniel Sutton, 4. W83 Stefani Ameduri, 5. W86 Bradley Oldfield, 6. W87 Bradley Brennan, 7. W210 Jayden Heelan. DNS: W21 Evan Wakefield, W29 Calib Macarthur. Total Time: 3.03.736. Winning Margin: 2.409. Fastest Lap: 22.478 W9 Kayne Dellar.

Heat Four, 8 laps: 1. W95 Lachlan Dellar, 2. W14 Ken Macpherson, 3. W4 Blake Iwanow, 4. W56 Ethan Cooper, 5. W70 Mark Higgins, 6. W00 Sheldon Sims, 7. W17 Aaron Sutton.

RESULT

1. W4 Blake Iwanow, 2. W14 Ken Macpherson, 3. W56 Ethan Cooper, 4. W17 Aaron Sutton, 5. W70 Mark Higgins. DQ: W00 Sheldon Sims. DNS: W95 Lachlan Dellar. Total Time: No Time. Winning Margin: 1.323. Fastest Lap: 22.572 W4 Blake Iwanow.

Heat Five, 8 laps: 1. W21 Evan Wakefield, 2. W66 Ben Norman, 3. W83 Stefani Ameduri, 4. W87 Bradley Brennan, 5. W14 Ken Macpherson, 6. W56 Ethan Cooper, 7. W17 Aaron Sutton, 8. W210 Jayden Heelan.

RESULT

1. W66 Ben Norman, 2. W21 Evan Wakefield, 3. W14 Ken Macpherson, 4. W56 Ethan Cooper, 5. W83 Stefani Ameduri, 6. W17 Aaron Sutton, 7. W210 Jayden Heelan. DNF: W87 Bradley Brennan (1). Total Time: No Time. Winning Margin: 1.216. Fastest Lap: 23.005 W66 Ben Norman.

Heat Six, 8 laps: 1. W86 Bradley Oldfield, 2. W95 Lachlan Dellar, 3. W77 Daniel Sutton, 4. W4 Blake Iwanow, 5. W9 Kayne Dellar, 6. W29 Calib Macarthur, 7. W00 Sheldon Sims, 8. W70 Mark Higgins.

RESULT

1. W4 Blake Iwanow, 2 W86 Bradley Oldfield, 3. W9 Kayne Dellar, 4. W77 Daniel Sutton, 5. W70 Mark Higgins, 6. W00 Sheldon Sims. DNS: W29 Calib Macarthur, W95 Lachlan Dellar. Total Time: No Time. Winning Margin: 0.590. Fastest Lap: 23.002 W4 Blake Iwanow.

Feature, 15 laps: 1. W4 Blake Iwanow, 2. W66 Ben Norman, 3. W14 Ken Macpherson, 4. W9 Kayne Dellar, 5. W86 Bradley Oldfield, 6. W77 Daniel Sutton, 7. W21 Evan Wakefield, 8. W56 Ethan Cooper, 9. W17 Aaron Sutton, 10. W83 Stefani Ameduri, 11. W70 Mark Higgins, 12. W87 Bradley Brennan, 13. W210 Jayden Heelan, 14. W00 Sheldon Sims, 15. W95 Kayne Dellar, 16. W29 Calib Macarthur.

RESULT

1. W4 Blake Iwanow, 2. W9 Kayne Dellar, 3. W14 Ken Macpherson, 4. W56 Ethan Cooper, 5. W86 Bradley Oldfield, 6. W83 Stefani Ameduri, 7. W21 Evan Wakefield, 8. W66 Ben Norman, 9. W17 Aaron Sutton, 10. W87 Bradley Brennan (14). DNF: W00 Sheldon Sims (6), W77 Daniel Sutton (2), W210 Jayden Heelan (2), W70 Mark Higgins (0). DNS: W29 Calib Macarthur, W95 Lachlan Dellar. Total Time: No Time. Winning Margin: 10.733. Fastest Lap: 22.399 W4 Blake Iwanow.

X