ALLWEST PLANT HIRE ELLENBROOK SPEEDWAY RESULTS 16/04/2023

by | Apr 16, 2023 | Results

DAY TWO 2023 SSA NATIONAL PRODUCTION SEDAN TITLE

ROUND FOUR (SUNDAY)

Heat Twenty-Five, 10 Laps: 1. W7 Tylar Main, 2. WA6 Hayden Norman, 3. W19 Josh Stewart, 4. W13 Drew Ogle, 5. WA92 Isaac Arnold, 6. W72 Fish Telenta, 7. W25 Dwayne Meagher, 8. W27 Jackson Derrick, 9. W28 Adam Arnold, 10. W32 Jordan McGinnis, 11. W5 Josh Fraser.

RESULT

1. WA6 Hayden Norman, 2. W19 Josh Stewart, 3. W13 Drew Ogle, 4. W5 Josh Fraser, 5. W32 Jordan McGinnis, 6. W27 Jackson Derrick. DNF: W7 Tylar Main (8). DNS: W25 Dwayne Meagher, W28 Adam Arnold, W72 Fish Telenta, WA92 Isaac Arnold. Total Time: 4.17.114. Winning Margin: 2.958. Fastest Lap: 24.885 WA6 Hayden Norman.

Heat Twenty-Six, 10 Laps: 1. Q15 Richard Cook, 2. W91 Sean Bowen, 3. W77 Craig Lawrence, 4. WA12 Ryan Allan, 5. W17 Craig Lenane, 6. W56 Ethan Cooper, 7. W21 Rod Musarra, 8. V98 Raymond Ussher, 9. W43 Hayden Thomas, 10. W58 Jayden McCuish.

RESULT

1. W21 Rod Musarra, 2. W91 Sean Bowen, 3. Q15 Richard Cook, 4. W58 Jayden McCuish, 5. V98 Raymond Ussher, 6. W43 Hayden Thomas, 7. W56 Ethan Cooper, 8. W77 Craig Lawrence (9). DNF: W17 Craig Lenane (3). DNS: WA12 Ryan Allan. Total Time: 3.49.944. Winning Margin: 0.514. Fastest Lap: 22.367 W21 Rod Musarra.

Heat Twenty-Seven, 10 Laps: 1. W99 Benny Curtin, 2. W11 Josh Macalpine, 3. W333 Shane Dubberlin, 4. W55 Murray Cleasby, 5. W95 Lachie Dellar, 6. WA23 Dylan Parkes, 7. W18 Lawson Mayes, 8. W36 Joe Wilson, 9. W15 Gaje Price, 10. W94 Michael Moltoni.

RESULT

1. W99 Benny Curtin, 2. W55 Murray Cleasby, 3. W15 Gaje Price, 4. W94 Michael Moltoni, 5. W95 Lachlan Dellar, 6. W11 Josh Macalpine. DNF: W333 Shane Dubberlin (8). DNS: W18 Lawson Mayes, WA23 Dylan Parkes, W36 Joe Wilson. Total Time: No Time. Winning Margin: 1.408. Fastest Lap: 22.162 W15 Gaje Price.

Heat Twenty-Eight, 10 Laps: 1. W12 Aydan Trewern, 2. W40 Beau Riley, 3. W2 Daniel Day, 4. WA77 Possum Lawrence, 5. W26 Gemma Laidlaw, 6. WB92 Shane Devonshire, 7. N27 Wayne Bourke, 8. V17 Colby Hammond, 9. W181 Barry Rose, 10. W96 Jack McAuley, 11. Q48 Brett Barron.

RESULT

1. W12 Aydan Trewern, 2. W40 Beau Riley, 3. W181 Barry Rose, 4. W26 Gemma Laidlaw, 5. WB92 Shane Devonshire, 6. N27 Wayne Bourke, 7. W96 Jack McAuley, 8. V17 Colby Hammond. DNF: W77 Possum Lawrence (8), Q48 Brett Barron (5). DNS: W2 Daniel Day. Total Time: 3.43.535. Winning Margin: 2.354. Fastest Lap: 22.098 W181 Barry Rose.

Heat Twenty-Nine, 10 Laps: 1. WA27 Mike Kinnear, 2. W86 Wayne Leviston, 3. WA26 Robbie Trenaman, 4. W78 Jacky Moroney, 5. W24 Dean Davidson, 6. WA95 Kyle Sayer, 7. WA9 Ryan Mitchell, 8. WB11 Ashley Baker, 9. W8 Calon Ball, 10. W3 Frank Does.

RESULT

1. W78 Jacky Moroney, 2. WB11 Ashley Baker, 3. WA95 Kyle Sayer, 4. WA9 Ryan Mitchell, 5. W24 Dean Davidson, 6. W8 Calon Ball, 7. W86 Wayne Leviston, 8. W3 Frank Does. DNF: WA27 Mike Kinnear (8). DNS: WA26 Robbie Trenaman. Total T7ime: 3.48.079. Winning Margin: 0.848. Fastest Lap: 22.494 WB11 Ashley Baker.

Heat Thirty, 10 Laps: 1. W14 Anthony Page, 2. WC3 Kayne Dellar, 3. W41 Kye Blight, 4. W74 Bernie Matkovich, 5. W31 Kane McDiarmid, 6. W61 Jake Blight, 7. W9 Mitchell Baker, 8. W65 Keith Fitzgerald, 9. Q2 Joel Berkley.

RESULT

1. W41 Kye Blight, 2. W14 Anthony Page, 3. W74 Bernie Matkovich, 4. W31 Kane McDiarmid, 5. W9 Mitchell Baker, 6. WC3 Kayne Dellar, 7. W65 Keith Fitzgerald. DNF: Q2 Joel Berkley (8). DNS: W61 Jake Blight. Total Time: No Time. Winning Margin: 0.653. Fastest Lap: 22.518 W41 Kye Blight.

Heat Thirty-One, 10 Laps: 1. WA11 Jake Avins, 2. WB22 Luke Halliday, 3. V30 Stephen Laidlaw, 4. W92 Ricky Williams, 5. WA13 Brad Mitchell, 6. W22 Jamie Graham, 7. WB13 Rowan Burrell, 8. WC11 Nuno Mendes, 9. V91 Dehne Sparrow, 10. W29 Lindsay McAuley.

RESULT

1. WB22 Luke Halliday, 2. W11 Nuno Mendes, 3. V30 Stephen Laidlaw, 4. W22 Jamie Graham, 5. W92 Ricky Williams, 6. WB13 Rowan Burrell, 7. WA11 Jake Avins, 8. WA13 Brad Mitchell, 9. V91 Dehne Sparrow, 10. W29 Lindsay McAuley. Total Time: 3.47.485. Winning Margin: 1.197. Fastest Lap: 22.433 WC11 Nuno Mendes.

C Main, 8 laps: 1. W24 Dean Davidson, 2. WB3 Dave Herbert, 3. WA24 Rod Smith, 4. V17 Colby Hammond, 5. W77 Craig Lawrene, 6. W8 Calon Ball, 7. W17 Craig Lenane, 8. W65 Keith Fitzgerald, 9. WA41 Rickie Nuccini, 10. V91 Dehne Sparrow.

RESULT

1. WB3 Dave Herbert, 2. V91 Dehne Sparrow, 3. W17 Craig Lenane, 4. V17 Colby Hammond, 5. W77 Craig Lawrence, 6. W65 Keith Fitzgerald, 7. WA24 Rod Smith. DNS: W8 Calon Ball, WA41 Rickie Nuccini. Total Time: 3.04.105. Winning Margin: 1.632. Fastest Lap: 22.746 WB3 Dave Herbert.

B Main 1, 20 laps: 1. W4 Mitchell Killeen, 2. W15 Gaje Price, 3. WA9 Ryan Mitchell, 4. WB22 Luke Halliday, 5. W51 Cody Blight, 6. W3 Frank Does, 7. W94 Michael Moltoni, 8. W14 Anthony Page, 9. W32 Jordan McGinnis, 10. WA3 Kye Walters, 11. V98 Raymond Ussher, 12. WB92 Shane Devonshire, 13. WC3 Kayne Dellar, 14. W95 Lachlan Dellar, 15. W19 Josh Stewart, 16. WA11 Jake Avins, 17. W86 Wayne Leviston, 18. WA13 Brad Mitchell, 19. W74 Bernie Matkovich, 20. V58 Brendan Harper, 21. W24 Dean Davidson, 22. WB3 Dave Herbert.

RESULT

1. W4 Mitchell Killeen, 2. WB22 Luke Halliday, 3. W14 Anthony Page, 4. W19 Josh Stewart, 5. W3 Frank Does, 6. WA9 Ryan Mitchell, 7. W95 Lachlan Dellar, 8. WB92 Shane Devonshire, 9. WB3 Dave Herbert, 10. W86 Wayne Leviston. DNF: WA11 Jake Avins (17), WA13 Brad Mitchell (17), W15 Gaje Price (17), W94 Michael Moltoni (17), W51 Cody Blight (15), V98 Raymond Ussher (13), WC3 Kayne Dellar (13), WA3 Kye Walters (13), W74 Bernie Matkovich (13), V58 Brendan Harper (3), W24 Dean Davidson (3). DQ: W32 Jordan McGinnis. Total Time: No Time. Winning Margin: 0.193. Fastest Lap: 22.466 W4 Mitchell Killeen.

B Main 2, 20 laps: 1. W99 Benny Curtin, 2. WA6 Hayden Norman, 3. W31 Kane McDiarmid, 4. W92 Ricky Williams, 5. W9 Mitchell Baker, 6. W40 Beau Riley, 7. N27 Wayne Bourke, 8. W58 Jayden McCuish, 9. W91 Sean Bowen, 10. W26 Gemma Laidlaw, 11. W43 Hayden Thomas, 12. W333 Shane Dubberlin, 13. W55 Murray Cleasby, 14. WA27 Mike Kinnear, 15. W7 Tylar Main, 16. WB13 Rowan Burrell, 17. W61 Jake Blight, 18. W11 Josh Macalpine, 19. W56 Ethan Cooper, 20. W27 Jackson Derrick, 21. W29 Lindsay McAuley, 22. V91 Dehne Sparrow.

RESULT

1. W9 Mitchell Baker, 2. W40 Beau Riley, 3. W99 Benny Curtin, 4. W31 Kane McDiarmid, 5. N27 Wayne Bourke, 6. W92 Ricky Williams, 7. W43 Hayden Thomas, 8. W91 Sean Bowen, 9. W58 Jayden McCuish, 10. W7 Tylar Main, 11. WB13 Rowan Burrell, 12. W27 Jackson Derrick, 13. W55 Murray Cleasby, 14. W61 Jake Blight, 15. W26 Gemma Laidlaw, 16. WA27 Mike Kinnear, 17. W11 Josh Macalpine. DNF: V91 Dehne Sparrow (18), W56 Ethan Cooper (17), W29 Lindsay McAuley (12), WA6 Hayden Norman (1). DNS: W333 Shane Dubberlin. Total Time: No Time. Winning Margin: 0.450. Fastest Lap: 22.467 W40 Beau Riley.

A Main, 40 laps: 1. W41 Kye Blight, 2. W181 Barry Rose, 3. W16 Peter Katona Jnr, 4. WB11 Ashley Baker, 5. W12 Aydan Trewern, 6. WA95 Kyle Sayer, 7. WC11 Nuno Mendes, 8. Q15 Richard Cook, 9. W78 Jacky Moroney, 10. W13 Drew Ogle, 11. V30 Stephen Laidlaw, 12. W5 Josh Fraser, 13. W96 Jack McAuley, 14. W21 Rod Musarra, 15. W22 Jamie Graham, 16. Q2 Joel Berkley, 17. W4 Mitchell Killeen, 18. W9 Mitchell Baker, 19. WB22 Luke Halliday, 20. W40 Beau Riley, 21. W14 Anthony Page, 22. W99 Benny Curtin.

UNOFFICIAL RESULT

1. WA95 Kyle Sayer, 2. W181 Barry Rose, 3. Q2 Joel Berkley, 4. WC11 Nuno Mendes, 5. W16 Peter Katona Jnr, 6. W12 Aydan Trewern, 7. W13 Drew Ogle, 8. W21 Rod Musarra, 9. W5 Josh Fraser, 10. W78 Jacky Moroney, 11. W40 Beau Riley, 12. WB11 Ashley Baker, 13. W99 Benny Curtin, 14. WB22 Luke Halliday, 15. W9 Mitchell Baker, 16. W96 Jack McAuley, 17. W14 Anthony Page. DNF: Q15 Richard Cook (37), V30 Stephen Laidlaw (30), W22 Jamie Graham (25), W4 Mitchell Killeen (22), W41 Kye Blight (4). Total Time: No Time. Winning Margin: 0.347. Fastest Lap: 22.252 WA95 Kyle Sayer.

::Street Stocks

Heat One, 8 laps: 1. W14 Ken Macpherson, 2. W4 Blake Iwanow, 3. W17 Aaron Sutton, 4. W9 Matt Hammond, 5. W29 Calib Macarthur, 6. W2 Marty Kelly, 7. W86 Bradley Oldfield, 8. W21 Evan Wakefield, 9. W15 Daniel Flavel.

RESULT

1. W9 Matt Hammond, 2. W14 Ken Macpherson, 3. W17 Aaron Sutton, 4. W4 Blake Iwanow, 5. W15 Daniel Flavel (9), 6. W29 Calib Macarthur (9), 7. W2 Marty Kelly (9). DNF: W86 Bradley Oldfield (9). DNS: W21 Evan Wakefield.

Heat Two, 8 laps: 1. W21 Evan Wakefield, 2. W15 Daniel Flavel, 3. W2 Marty Kelly, 4. W86 Bradley Oldfield, 5. W9 Matt Hammond, 6. W29 Calib Macarthur, 7. W4 Blake Iwanow, 8. W17 Aaron Sutton, 9. W14 Ken Macpherson.

RESULT

1. W9 Matt Hammond, 2. W4 Blake Iwanow, 3. W14 Ken Macpherson, 4. W2 Marty Kelly, 5. W17 Aaron Sutton, 6. W15 Daniel Flavel, 7. W29 Calib Macarthur. DNF: W86 Bradley Oldfield. DNS: W21 Evan Wakefield.

Feature, 12 laps: 1. W9 Matt Hammond, 2. W14 Ken Macpherson, 3. W4 Blake Iwanow, 4. W17 Aaron Sutton, 5. W2 Marty Kelly, 6. W15 Daniel Flavel, 7. W29 Calib Macarthur, 8. W86 Bradley Oldfield, 9. W21 Evan Wakefield.

RESULT

1. W9 Matt Hammond, 2. W14 Ken Macpherson, 3. W15 Daniel Flavel, 4. W86 Bradley Oldfield, 5. W17 Aaron Sutton, 6. W2 Marty Kelly, 7. W29 Calib Macarthur (11). DNF: W4 Blake Iwanow (10). DNS: W21 Evan Wakefield.

::Junior Sedans

Heat One, 8 laps: 1. W74 Locky Comley, 2. W88 Mitchell Delaporte, 3. W70 Jake Leaman, 4. W23 Wade Rhodes, 5. W22 Logan Dean, 6. W151 James Smith, 7. W57 Riley Bain, 8. W4 Ellie Watt, 9. W36 Ava Wilson, 10. W45 Baidyn Matthews, 11. W94 Ryder Nedelkovski, 12. W29 Thomas Host.

RESULT

1. W70 Jake Leaman, 2. W23 Wade Rhodes, 3. W74 Locky Comley, 4. W94 Ryder Nedelkovski, 5. W22 Logan Dean (7), 6. W88 Mitchell Delaporte (7), 7. W29 Thomas Host (7), 8. W36 Ava Wilson (7), 9. W57 Riley Bain (6), 10. W45 Baidyn Matthews (6), 11. W151 James Smith (5), 12. W51 Ellie Watt (5).

Heat Two, 8 laps: 1. W23 Wade Rhodes, 2. W70 Jake Leaman, 3. W88 Mitchell Delaporte, 4. W74 Locky Comley, 5. W94 Ryder Nedelkovski, 6. W45 Baidyn Matthews, 7. W36 Ava Wilson, 8. W4 Ellie Watt, 9. W57 Riley Bain, 10. W151 James Smith, 11. W22 Logan Dean, 12. W29 Thomas Host.

RESULT

1. W70 Jake Leaman, 2. W94 Michael Moltoni, 3. W74 Locky Comley, 4. W23 Wade Rhodes, 5. W29 Thomas Host, 6. W88 Mitchell Delaporte, 7. W22 Logan Dean, 8. W36 Ava Wilson (7), 9. W151 James Smith (7), 10. W57 Riley Bain (7), 11. W45 Baidyn Matthews (6).

Feature, 12 laps: 1. W70 Jake Leaman, 2. W74 Locky Comley, 3. W94 Ryder Nedelkovski, 4. W23 Wade Rhodes, 5. W29 Thomas Host, 6. W22 Logan Dean, 7. W88 Mitchell Delaporte, 8. W36 Ava Wilson, 9. W57 Riley Bain, 10. W151 James Smith, 11. W45 Baidyn Matthews, 12. W51 Ellie Watt.

RESULT

1. W70 Jake Leaman, 2. W74 Locky Comley, 3. W94 Ryder Nedelkovski, 4. W23 Wade Rhodes, 5. W88 Mitchell Delaporte, 6. W22 Logan Dean, 7. W57 Riley Bain (11), 8. W36 Ava Wilson (11), 9. W151 James Smith (11), 10. W45 Baidyn Matthews (10). DNS: W29 Thomas Host, W51 Ellie Watt.

X