MAKE SMOKING HISTORY COLLIE SPEEDWAY RESULTS 19/12/2020

by | Dec 20, 2020 | Results, WA

WA Super Sedan Summer Series Round Two/WA Modified Sedan Series Round Four

SSA Street Stocks

Heat 1, 10 laps: 1. W16 Colin Metcalfe, 2. W12 Paul Briggs, 3. W69 Paul Joss, 4. W68 Justin Hurst, 5. W31 Cody Avins, 6. W10 Damon Thomson, 7. W318 Freddy Kinsella, 8. W50 Gavin Yates, 9. W51 Justin Melhuish, 10. W4 Ethan Genev, 11. W7 Mark McDonald, 12. W95 Brodie Whiting, 13. W74 Jack Hunter, 14. W28 James Westerman.

RESULT

1. W31 Cody Avins, 2. W12 Paul Briggs, 3. W10 Damon Thomson, 4. W4 Ethan Genev, 5. W318 Freddy Kinsella, 6. W16 Colin Metcalfe, 7. W28 James Westerman, 8. W74 Jack Hunter, 9. W68 Justin Hurst, 10. W50 Gavin Yates (8). DNF: W51 Justin Melhuish (4), W95 Brodie Whiting (2), W7 Mark McDonald (5), W69 Paul Joss (2). Total Time: No Time. Winning Margin: 0.438. Fastest Lap: 22.170 W31 Cody Avins.

Heat 2, 10 laps: 1. W51 Justin Melhuish, 2. W31 Cody Avins, 3. W10 Damon Thomson, 4. W7 Mark McDonald, 5. W318 Freddy Kinsella, 6. W12 Paul Briggs, 7. W4 Ethan Genev, 8. W50 Gavin Yates, 9. W68 Justin Hurst, 10. W16 Colin Metcalfe, 11. W69 Paul Joss, 12. W74 Jack Hunter, 13. W95 Brodie Whiting, 14. W28 James Westerman.

RESULT

1. W10 Damon Thomson, 2. W12 Paul Briggs, 3. W4 Ethan Genev, 4. W318 Freddy Kinsella, 5. W31 Cody Avins, 6. W16 Colin Metcalfe, 7. W68 Justin Hurst, 8. W74 Jack Hunter, 9. W69 Paul Joss, 10. W7 Mark McDonald, 11. W50 Gavin Yates (9). DNF: W51 Justin Melhuish (3), W95 Brodie Whiting (3). DNS: W28 James Westerman. Total Time: No Time. Winning Margin: Not Available. Fastest Lap: 21.365 W4 Ethan Genev.

Heat 3, 10 laps: 1. W4 Ethan Genev, 2. W50 Gavin Yates, 3. W7 Mark McDonald, 4. W69 Paul Joss, 5. W68 Justin Hurst, 6. W318 Freddy Kinsella, 7. W16 Colin Metcalfe, 8. W51 Justin Melhuish, 9. W10 Damon Thomson, 10. W12 Paul Briggs, 11. W31 Cody Avins, 12. W95 Brodie Whiting, 13. W74 Jack Hunter, 14. W28 James Westerman.

RESULT

1. W318 Freddy Kinsella, 2. W12 Paul Briggs, 3. W10 Damon Thomson, 4. W31 Cody Avins, 5. W74 Jack Hunter, 6. W68 Justin Hurst. DNF: W7 Mark McDonald (9), W95 Brodie Whiting (6), W4 Ethan Genev (5). DNS: W16 Colin Metcalfe, W28 James Westerman, W50 Gavin Yates, W51 Justin Melhuish, W69 Paul Joss. Total Time: No Time. Winning Margin: Not Available. Fastest Lap: 21.3887 W318 Freddy Kinsella.

Feature, 15 laps: 1. W12 Paul Briggs, 2. W10 Damon Thomson, 3. W318 Freddy Kinsella, 4. W31 Cody Avins, 5. W4 Ethan Genev, 6. W74 Jack Hunter, 7. W68 Justin Hurst, 8. W16 Colin Metcalfe, 9. W7 Mark McDonald, 10. W95 Brodie Whiting, 11. W28 James Westerman, 12. W50 Gavin Yates, 13. W69 Paul Joss, 14. W51 Justin Melhuish.

RESULT

1. W10 Damon Thomson, 2. W31 Cody Avins, 3. W74 Jack Hunter. DNF: W7 Mark McDonald (11), W12 Paul Briggs (3), W4 Ethan Genev (2). DQ: W68 Justin Hurst, W318 Freddy Kinsella. DNS: W16 Colin Metcalfe, W28 James Westerman, W50 Gavin Yates, W51 Justin Melhuish, W69 Paul Joss, W95 Brodie Whiting. Total Time: No Time. Winning Margin: Declared. Fastest Lap: 21.448 W4 Ethan Genev.

SSA Production Sedans

Heat 1, 8 laps: 1. W95 Kyle Sayer, 2. W9 Mitchell Baker, 3. W181 Barry Rose, 4. W42 Bev Brewer, 5. W88 Shane Brittain, 6. W26 Rob Treneman, 7. W41 Rickie Nuccini, 8. W5 Josh Fraser.

RESULT

1. W95 Kyle Sayer, 2. W88 Shane Brittain, 3. W41 Rickie Nuccini, 4. W26 Robbie Trenaman, 5. W42 Bev Brewer (7). DNF: W9 Mitchell Baker (6), W5 Josh Fraser (2), W181 Barry Rose (2). Total Time: 2.51.736. Winning Margin: 4.326. Fastest Lap: 21.168 W95 Kyle Sayer.

Heat 2, 8 laps: 1. W60 Richard Nelson, 2. V1 Beau Riley, 3. W86 Wayne Leviston, 4. W28 Michael Clark, 5. W57 Kelsey Beard, 6. W48 Matthew Jones, 7. W98 Jayden Maughan, 8. W84 Jamie Higgs, 9. W111 Tom Wilde.

RESULT

1. V1 Beau Riley, 2. W60 Richard Nelson, 3. W98 Jayden Maughan, 4. W84 Jamie Higgs, 5. W48 Matthew Jones, 6. W57 Kelsey Beard, 7. W111 Tom Wilde. DNF: W28 Michael Clark (0), W86 Wayne Leviston (0). Total Time: No Time. Winning Margin: 0.333. Fastest Lap: 21.323 V1 Beau Riley.

Heat 3, 8 laps: 1. W26 Rob Trenaman, 2. W84 Jamie Higgs, 3. W28 Michael Clark, 4. W60 Richard Nelson, 5. W42 Bev Brewer, 6. W98 Jayden Maughan, 7. W57 Kelsey Beard, 8. W181 Barry Rose, 9. V1 Beau Riley.

RESULT

1. W98 Jayden Maughan, 2 W60 Ricard Nelson, 3. V1 Beau Riley, 4. W26 Rob Trenaman, 5. W57 Kelsey Beard, 6. W42 Bev Brewer. DNF: W28 Michael Clark (2). DNS: W181 Barry Rose. Total Time: Declared. Winning Margin: Not Available. Fastest Lap: 21.528 V1 Beau Riley.

Heat 4, 8 laps: 1. W88 Shane Brittain, 2. W86 Wayne Leviston, 3. W5 Josh Fraser, 4. W41 Rickie Nuccini, 5. W48 Matthew Jones, 6. W95 Kyle Sayer, 7. W9 Mitchell Baker, 8. W111 Tom Wilde.

RESULT

1. W41 Rickie Nuccini, 2. W95 Kyle Sayer, 3. W48 Mathew Jones, 4. W86 Wayne Leviston, 5. W88 Shane Brittain, 6. W9 Mitchell Baker, 7. W111 Tom Wilde. DNS: W5 Josh Fraser. Total Time: 2.53.490. Winning Margin: 0.871. Fastest Lap: 21.293 W41 Rickie Nuccini.

Heat 5, 8 laps: 1. W41 Rickie Nuccini, 2. W48 Matthew Jones, 3. V1 Beau Riley, 4. W84 Jamie Higgs, 5. W42 Bev Brewer, 6. W88 Shane Brittain, 7. W86 Wayne Leviston, 8. W111 Tom Wilde.

RESULT

1. V1 Beau Riley, 2. W41 Rickie Nuccini, 3. W111 Tom Wilde. DNF: W88 Shane Brittain (5), W42 Bev Brewer (2), W86 Wayne Leviston (0). DNS: W48 Matthew Jones, W84 Matthew Jones. Total Time: No Time. Winning Margin: 0.554. Fastest Lap: 20.792 V1 Beau Riley.

Heat 6, 8 laps: 1. W98 Jayden Maughan, 2. W5 Josh Fraser, 3. W57 Kelsey Beard, 4. W181 Barry Rose, 5. W9 Mitchell Baker, 6. W95 Kyle Sayer, 7. W26 Rob Trenaman, 8. W28 Michael Clark, 9. W60 Richard Nelson.

RESULT

1. W95 Kyle Sayer, 3. W98 Jayden Maughan, 3. W9 Mitchell Baker, 4. W26 Rob Trenaman, 5. W57 Kelsey Beard, 6. W5 Josh Fraser (6). DNF: W28 Michael Clark (0). DNS: W60 Richard Nelson, W181 Barry Rose. Total Time: 2.49.483. Winning Margin: 4.048. Fastest Lap: 20.833 W95 Kyle Sayer.

Feature, 15 laps: 1. W95 Kyle Sayer, 2. V1 Beau Riley, 3. W41 Rickie Nuccini, 4. W98 Jayden Maughan, 5. W88 Shane Brittain, 6. W60 Richard Nelson, 7. W26 Rob Trenaman, 8. W9 Mitchell Baker, 9. W111 Tom Wilde, 10. W48 Matthew Jones, 11. W57 Kelsey Beard, 12. W42 Bev Brewer, 13. W86 Wayne Leviston, 14. W28 Michael Clark, 15. W84 Jamie Higgs, 16. W5 Josh Fraser, 17. W181 Barry Rose.

RESULT

1. W95 Kyle Sayer, 2. W41 Rickie Nuccini, 3. W88 Shane Brittain, 4. W98 Jayden Maughan, 5. W28 Michael Clark, 6. W9 Mitchell Baker, 7. W26 Rob Trenaman, 8. W57 Kelsey Beard (14), 9. W111 Tom Wilde (14), 10. W42 Bev Brewer (13). DNF: W5 Josh Fraser (7), W86 Wayne Leviston (6). DNS: V1 Beau Riley, W48 Matthew Jones, W60 Richard Nelson, W84 Jamie Higgs, W181 Barry Rose. Total Time: 5.16.113. Winning Margin: 6.128. Fastest Lap: 20.610 W95 Kyle Sayer.

SSA Top Star Junior Sedans

Heat 1, 8 laps: 1. W64 Makayla Hinsey, 2. W9 Ziggy Phillips, 3. W49 Jasmin Kennedy, 4. W43 Jorja Davies, 5. W198 Brandon Buszan, 6. W87 Riley Hanson, 7. W40 Vince Lindsay, 8. W95 Kayne Dellar, 9. W66 Seth Hinsey, 10. W25 Alyvia Ferraro.

RESULT

1. W87 Riley Hanson, 2. W198 Brandon Buszan, 3. W95 Kayne Dellar, 4. W66 Seth Hinsey, 5. W9 Ziggy Phillips, 6. W49 Jasmin Kennedy, 7. W64 Makayla Hinsey (7), 8. W43 Jorja Davies (7), 9. W40 Vince Lindsay (7), 10. W25 Alyvia Ferraro (7). Total Time: 3.12.396. Winning Margin: 0.881. Fastest Lap: 23.141 W95 Kayne Dellar.

Heat 2, 8 laps: 1. W66 Seth Hinsey, 2. W198 Brandon Buszan, 3. W87 Riley Hanson, 4. W40 Vince Lindsay, 5. W9 Ziggy Phillips, 6. W25 Alyvia Ferraro, 7. W95 Kayne Dellar, 8. W43 Jorja Davies, 9. W64 Makayla Hinsey, 10. W49 Jasmin Kennedy.

RESULT

1. W87 Riley Hanson, 2. W9 Ziggy Phillips, 3. W49 Jasmin Kennedy, 4. W66 Seth Hinsey, 5. W198 Brandon Buszan, 6. W64 Makayla Hinsey, 7. W43 Jorja Davies, 8. W40 Vince Lindsay, 9. W25 Alyvia Ferraro. DQ: W95 Kayne Dellar. Total Time: No Time. Winning Margin: 1.301. Fastest Lap: 22.014 W198 Brandon Buszan.

Heat 3, 8 laps: 1. W25 Alyvia Ferraro, 2. W95 Kayne Dellar, 3. W49 Jasmin Kennedy, 4. W43 Jorja Davies, 5. W40 Vince Lindsay, 6. W64 Makayla Hinsey, 7. W66 Seth Hinsey, 8. W87 Riley Hanson, 9. W9 Ziggy Phillips, 10. W198 Brandon Buszan.

RESULT

1. W95 Kayne Dellar, 2. W66 Seth Hinsey, 3. W198 Brandon Buszan, 4. W87 Riley Hanson, 5. W9 Ziggy Phillips, 6. W49 Jasmin Kennedy, 7. W64 Makayla Hinsey, 8. W25 Alyvia Ferraro, 9. W43 Jorja Davies, 10. W40 Vince Lindsay. Total Time: 2.55.637. Winning Margin: 2.474. Fastest Lap: 21.574 W198 Brandon Buszan.

Feature, 12 laps: 1. W87 Riley Hanson, 2. W198 Brandon Buszan, 3. W66 Seth Hinsey, 4. W95 Kayne Dellar, 5. W9 Ziggy Phillips, 6. W49 Jasmin Kennedy, 7. W64 Makayla Hinsey, 8. W43 Jorja Davies, 9. W25 Alyvia Ferraro, 10. W40 Vince Lindsay.

RESULT

1. W198 Brandon Buszan, 2. W95 Kayne Dellar, 3. W66 Seth Hinsey, 4. W87 Riley Hanson, 5. W9 Ziggy Phillips, 6. W43 Jorja Davies (11), 7. W64 Makayla Hinsey (11), 8. W40 Vince Lindsay (11), 9. W25 Alyvia Ferraro (11). DNF: W49 Jasmin Kennedy (3). Total Time: 4.22.617. Winning Margin: 2.553. Fastest Lap: 21.487 W198 Brandon Buszan.

SSA New Star Junior Sedans

Heat 1, 8 laps: 1. W70 Jake Leaman, 2. W18 Harrison Beres, 3. W83 Kai Leeson, 4. W31 Jesse James Samuels, 5. W63 Fletcher Milentis, 6. W8 Thomas Host, 7. W33 Teliah Bosley, 8. W199 Jaxon Buszan, 9. W17 Levi Crowe, 10. W8 David Hough, 11. W88 Hudson Gallegos.

RESULT

1. W31 Jesse James Samuels, 2. W199 Jaxon Buszan, 3. W18 Harrison Beres, 4. W83 Kai Leeson, 5. W63 Fletcher Milentis, 6. W8 Thomas Host, 7. W17 Levi Crowe (7), 8. W33 Teliah Bisley (6), 9. W8 David Hough (6), 10. W88 Hudson Gallegos (6). DNF: W70 Jake Leaman (4). Total Time: No Time. Winning Margin: 4.525. Fastest Lap: 25.761 W31 Jesse James Samuels.

Heat 2, 8 laps: 1. W31 Jesse James Samuels, 2. W33 Teliah Bosley, 3. W18 Harrison Beres, 4. W199 Jaxon Buszan, 5. W70 Jake Leaman, 6. W83 Kai Leeson, 7. W8 Thomas Host, 8. W63 Fletcher Milentis, 9. W17 Levi Crowe, 10. W88 Hudson Gallegos, 11. W8 David Hough.

RESULT

1. W199 Jaxon Buszan, 2. W83 Kai Leeson, 3. W63 Fletcher Milentis, 4. W18 Harrison Beres, 5. W31 Jesse 6. W70 Jake Leaman (7), 7. W17 Levi Crowe (7), 8. W8 Thomas Host (7), 9. W33 Teliah Bosley (6), 10. W8 David Hough (6), 11. W88 Hudson Gallegos (6). Total Time: 3.03.730. Winning Margin: 18.311. Fastest Lap: 22.635 W199 Jaxon Buszan.

Heat 3, 8 laps: 1. W199 Jaxon Buszan, 2. W8 Thomas Host, 3. W83 Kai Leeson, 4. W63 Fletcher Milentis, 5. W33 Teliah Bosley, 6. W70 Jake Leaman, 7. W18 Harrison Beres, 8. W31 Jesse James Samuels, 9. W17 Levi Crowe, 10. W8 David Hough, 11. W88 Hudson Gallegos.

RESULT

1. W199 Jaxon Buszan, 2. W83 Kai Leeson, 3. W63 Fletcher Milentis, 4. W18 Harrison Beres, 5. W70 Jake Leamon (7), 6. W8 Thomas Host (7), 7. W8 David Hough (7), 8. W88 Hudson Gallegos (6). DNS: W17 Levi Crowe, W31 Jesse James Samuels, W33 Teliah Bosley. Total Time: 2.57.213. Winning Margin: 10.450. Fastest Lap: 21.672 W199 Jaxon Buszan.

Feature, 10 laps: 1. W199 Jaxon Buszan, 2. W83 Kai Leeson, 3. W63 Fletcher Milentis, 4. W18 Harrison Beres, 5. W31 Jesse James Samuels, 6. W70 Jake Leaman, 7. W8 Thomas Host, 8. W8 David Hough, 9. W17 Levi Crowe, 10. W88 Hudson Gallegos, 11. W33 Teliah Bosley.

RESULT

1. W199 Jaxon Buszan, 2. W83 Kai Leeson, 3. W63 Fletcher Milentis, 4. W18 Harrison Beres, 5. W8 Thomas Host (9), 6. W33 Teliah Bosley (8), 7. W88 Hudson Gallegos (7). DNF: W70 Jake Leaman (8). DNS: W8 David Hough, W17 Levi Crowe, W31 Jesse James Samuels. Total Time: 3.45.816. Winning Margin: Not Available. Fastest Lap: 22.084 W199 Jaxon Buszan.

SSA Modified Sedans

Heat 1, 8 laps: 1. W29 Lindsay McAuley, 2. W14 Laurie Dowsett, 3. W63 Kathryn Harper, 4. W13 Shane Dubberlin, 5. W8 Calon Ball, 6. W6 Paul Stevens, 7. W51 Anthony King, 8. W31 Kevin Ellement, 9. W23 Jayke Malcolm.

RESULT

1. W14 Laurie Doswett, 2. W29 Sam McAuley, 3. W13 Shane Dubberlin, 4. W6 Paul Stevens, 5. W63 Kathryn Harper, 6. W8 Calon Ball, 7. W31 Kevin Ellement, 8. W51 Anthony King. DNF: W23 Jayke Malcolm (1). Total Time: No Time. Winning Margin: 1.856. Fastest Lap: 20.436 W14 Laurie Dowsett.

Heat 2, 8 laps: 1. W17 Merv Penn, 2. WA1 Branden Fraser, 3. W47 Jarod Rick, 4. W11 Ashley Baker, 5. W15 Luke Fraser, 6. W4 Miranda Ball, 7. W18 Adam Houston, 8. W71 Mick Hamon, 9. W33 Kim Williams.

RESULT

1. W15 Luke Fraser, 2. WA1 Branden Fraser, 3. W18 Adam Houston, 4. W11 Ashley Baker, 5. W33 Kim Williams, 6. W4 Miranda Ball. DNF: W7 Mick Hamon (2), W17 Merv Penn (0). DNS: W47 Jarrod Rick. Total Time: 3.27.089. Winning Margin: 0.277. Fastest Lap: 20.407 W18 Adam Houston.

Heat 3, 8 laps: 1. W31 Kevin Ellement, 2. W33 Kim Williams, 3. W18 Adam Houston, 4. W14 Laurie Dowsett, 5. W47 Jarod Rick, 6. W17 Merv Penn, 7. W8 Calon Ball, 8. W4 Miranda Ball, 9. W11 Ashley Baker.

RESULT

1. W18 Adam Houston, 2. W31 Kevin Ellement, 3. W8 Calon Ball, 4. W14 Laurie Dowsett, 5. W11 Ashley Baker, 6. W4 Miranda Ball, 7. W33 Kim Williams (9), 8. W17 Merv Penn (8). DNS: W47 Jarrod Rick. Total Time: 3.27.710. Winning Margin: 4.420. Fastest Lap: 20.432 W18 Adam Houston.

Heat 4, 8 laps: 1. W71 Mick Hamon, 2. W23 Jayke Malcolm, 3. W51 Anthony King, 4. WA1 Branden Fraser, 5. W63 Kathryn Harper, 6. W29 Lindsay McAuley, 7. W15 Luke Fraser, 8. W6 Paul Steven, 9. W13 Shane Dubberlin.

RESULT

1. W7 Mick Hamon, 2. W51 Anthony King, 3. WA1 Branden Fraser, 4. W23 Jayke Malcolm , 5. W29 Sam McAuley, 6. W13 Shane Dubberlin. DNF: W6 Paul Stevens (7), W15 Luke Fraser (1), W63 Kathryn Harper (1). Total Time: No Time. Winning Margin: 1.583. Fastest Lap: 20.170 W7 Mick Hamon.

Heat 5, 8 laps: 1. W4 Miranda Ball, 2. W13 Shane Dubberlin, 3. W15 Luke Fraser, 4. W33 Kim Williams, 5. W51 Anthony King, 6. W71 Mick Hamon, 7. W47 Jarod Rick, 8. W29 Lindsay McAuley, 9. WA1 Branden Fraser.

RESULT

1. WA1 Branden Fraser, 2. W7 Mick Hamon, 3. W13 Shane Dubberlin, 4. W4 Miranda Ball, 5. W29 Lindsay McAuley, 6. W33 Kim Williams. DNF: W51 Anthony King (1). DNS: W15 Luke Fraser, W47 Jarod Rick. Total Time: 3.25.635. Winning Margin: 1.218. Fastest Lap: 20.181 WA1 Branden Fraser.

Heat 6, 8 laps: 1. W6 Paul Stevens, 2. W11 Ashley Baker, 3. W8 Calon Ball, 4. W23 Jayke Malcolm, 5. W18 Adam Houston, 6. W31 Kevin Ellement, 7. W63 Kathryn Harper, 8. W17 Merv Penn, 9. W14 Laurie Dowsett.

RESULT

1. W6 Paul Stevens, 2. W8 Calon Ball, 3. W31 Kevin Ellement, 4. W63 Kathryn Harper, 5. W11 Ashley Baker. DNF: W18 Adam Houston (7), W23 Jayke Malcolm (6), W14 Laurie Dowsett (5). DNS: W17 Merv Penn. Total Time: 3.26.317. Winning Margin: 0.813. Fastest Lap: 20.326 W11 Ashley Baker.

Shootout 1, 2 laps: 1. W14 Laurie Dowsett, 2. W8 Calon Ball. Total Time: 39.671. Winning Margin: 1.600. Fastest Lap: 19.778 W14 Laurie Dowsett.

Shootout 2, 2 laps: 1. W14 Laurie Dowsett, 2. W6 Paul Stevens. Total Time: 39.994. Winning Margin: 1.442. Fastest Lap: 19.811 W14 Laurie Dowsett.

Shootout 3, 2 laps: 1. W14 Laurie Dowsett, 2. W18 Adam Houston. Total Time: 40.553. Winning Margin: 0.895. Fastest Lap: 20.048 W14 Laurie Dowsett.

Shootout 4, 2 laps: 1. W14 Laurie Dowsett, 2. W7 Mick Hamon. Total Time: 40.745. Winning Margin: 0.055. Fastest Lap: 20.150 W14 Laurie Dowsett.

Shootout 5, 2 laps: 1. WA1 Branden Fraser, 2. W14 Laurie Dowsett. Total Time: 40.693. Winning Margin: 3.523. Fastest Lap: 20.115 WA1 Branden Fraser.

Feature, 20 laps: 1. WA1 Branden Fraser, 2. W14 Laurie Dowsett, 3. W7 Mick Hamon, 4. W18 Adam Houston, 5. W6 Paul Stevens, 6. W8 Calon Ball, 7. W31 Kevin Ellement, 8. W13 Shane Dubberlin, 9. W29 Lindsay McAuley, 10. W11 Ashley Baker, 11. W51 Anthony King, 12. W15 Luke Fraser, 13. W4 Miranda Ball, 14. W63 Kathryn Harper, 15. W33 Kim Williams, 16. W23 Jayke Malcolm, 17. W17 Merv Penn, 18. W47 Jarrod Rick.

RESULT

1. W14 Laurie Dowsett, 2. W7 Mick Hamon, 3. WA1 Branden Fraser, 4. W6 Paul Stevens, 5. W11 Ashley Baker, 6. W29 Sam McAuley, 7. W63 Kathryn Harper, 8. W4 Miranda Ball (19). DNF: W8 Calon Ball (11), W18 Adam Houston (2). DNS: W13 Shane Dubberlin, W15 Luke Fraser, W17 Merv Penn, W23 Jayke Malcolm, W31 Kevin Ellement, W33 Kim Williams, W47 Jarrod Rick, W51 Anthony King. Total Time: 6.44.051. Winning Margin: 9.456. Fastest Lap: 19.822 W14 Laurie Dowsett.

SSA Super Sedans

Heat One, 8 laps: 1. W10 Kyle Larson, 2. W68 Rob Knox, 3. W4 Lee Aylett, 4. WA1 Gary Higgs, 5. W55 Nathan Bell, 6. W9 Kemble Aylett.

RESULT

1. WA1 Gary Higgs, 2. W10 Kyle Larson, 3. W9 Kemble Aylett, 4. W4 Lee Aylett. DNF: W68 Rob Knox (7), W55 Nathan Bell (0). Total Time: 2.33.024. Winning Margin: 4.304. Fastest Lap: 18.552 W4 Lee Aylett.

Heat Two, 8 laps: 1. W91 Darren Larson, 2. W85 Mathew McMahon, 3. W5 Kevin Bell, 4. W4 Lee Aylett, 5. W68 Rob Knox, 6. W10 Kyle Larson.

RESULT

1. W10 Kyle Larson, 2. W5 Kevin Bell, 3. W68 Rob Knox, 4. W91 Darren Larson, 5. W85 Matthew McMahon (7). DNF: W4 Lee Aylett (3). Total Time: No Time. Winning Margin: 0.851. Fastest Lap: 19.143 W5 Kevin Bell.

Heat Three, 8 laps: 1. W9 Kemble Aylett, 2. W55 Nathan Bell, 3. WA1 Gary Higgs, 4. W5 Kevin Bell, 5. W85 Mathew McMahon, 6. W91 Darren Larson.

RESULT

1. WA1 Gary Higgs, 2. W9 Kemble Aylett, 3. W5 Kevin Bell 4. W85 Matthew McMahon, 5. W91 Darren Larson, 6. W55 Nathan Bell. Total Time: 2.32.387. Winning Margin: 4.326. Fastest Lap: 18.774 WA1 Gary Higgs.

Feature, 20 laps: 1. WA1 Gary Higgs, 2. W10 Kyle Larson, 3. W5 Kevin Bell, 4. W9 Kemble Aylett, 5. W68 Rob Knox, 6. W91 Darren Larson, 7. W85 Matthew McMahon, 8. W4 Lee Aylett, 9. W55 Nathan Bell.

RESULT

1. WA1 Gary Higgs, 2. W5 Kevin Bell, 3. W4 Lee Aylett, 4. W9 Kemble Aylett, 5. W68 Rob Knox, 6. W91 Darren Larson, 7. W55 Nathan Bell (19), 8. W85 Matthew McMahon (19). DNF: W10 Kyle Larson (4). Total Time: No Time. Winning Margin: 2.462. Fastest Lap: 18.627 WA1 Gary Higgs.

X